HASENAT NET GİZLİLİK POLİTİKASI - HASENAT NET PRIVACY POLICY


Hasenat Net Gizlilik Politikası - Privacy Policy for Hasenat Net

www.hasenat.net'ten erişilebilen Hasenat'ta ana önceliklerimizden biri ziyaretçilerimizin gizliliğidir. Bu Gizlilik Politikası belgesi, Hasenat tarafından toplanan ve kaydedilen bilgi türlerini ve onu nasıl kullandığımızı içerir. Ek sorularınız varsa veya Gizlilik Politikamız hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

At Hasenat, accessible from www.hasenat.net, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Hasenat and how we use it. If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

Log dosyaları - Log Files

Hasenat Net ziyaretçilerinden herhangi özel bir bilgi istemez. Hasenat Uygulamaları da kullanıcılarından herhangi bir özel bilgi talep etmez. Hasenat, günlük (log) dosyalarını kullanma prosedürünü takip eder. Bu dosyalar ziyaretçileri web sitelerini ziyaret ettiklerinde günlüğe kaydeder. Tüm ev sahipliği yapan şirketler bunu ve barındırma hizmetlerinin analitiğinin bir parçasını yapar. Günlük dosyaları tarafından toplanan bilgiler arasında İnternet Protokolü adresleri, tarayıcı türü, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS), tarih ve saat damgası, sevk/çıkış sayfaları ve muhtemelen tıklama sayısı bulunur. Bunlar kişisel olarak tanımlanabilen herhangi bir bilgiyle bağlantılı değildir. Bilgilerin amacı eğilimleri analiz etmek, siteyi yönetmek, kullanıcıların web sitesinde hareketini izlemek ve demografik bilgileri toplamak içindir.

Hasenat Net does not ask for any private information from its visitors. Hasenat Applications also does not request any private information from its users. Hasenat follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.

Gizlilik politikaları - Privacy Policies

Hasenat Net'te reklam içeriği yoktur. Dolayısıyla üçüncü taraf reklam sunucuları veya reklam ağları tarafından kullanılan, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılan çerez, JavaScript gibi teknolojileri içermez.

There is no advertising content on Hasenat Net. Therefore, it does not contain technologies such as cookies, JavaScript, which are used by third-party ad servers or ad networks to measure the effectiveness of advertising campaigns.

Üçüncü taraf gizlilik politikaları - Third Party Privacy Policies

Hasenat'ın Gizlilik Politikası diğer reklamverenler veya web siteleri için geçerli değildir. Bu nedenle, daha ayrıntılı bilgi için bu üçüncü taraf reklam sunucularının ilgili gizlilik politikalarına danışmanızı tavsiye ediyoruz. Belirli seçeneklerin nasıl devre dışı bırakılacağı hakkındaki uygulamalarını ve talimatlarını içerebilir. Bireysel tarayıcı seçenekleriniz aracılığıyla çerezleri devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Belirli web tarayıcılarıyla çerez yönetimi hakkında daha ayrıntılı bilgi bilmek için, tarayıcıların ilgili web sitelerinde bulunabilir. Çerezler nelerdir?

Hasenat's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites. What Are Cookies?

Çocuk Bilgileri - Children's Information

Önceliğimizin başka bir kısmı, interneti kullanırken çocuklar için koruma eklemektir. Ebeveynleri ve velileri çevrimiçi etkinliklerini gözlemlemeye, katılmaya ve/veya izlemeye ve/veya yönlendirmeye teşvik ediyoruz. Hasenat, 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir kişisel tanımlanabilir bilgi toplamaz.

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity. Hasenat does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13.

Yalnızca Çevrimiçi Gizlilik Politikası - Online Privacy Policy Only

Bu Gizlilik Politikası sadece çevrimiçi faaliyetlerimiz için geçerlidir ve Hasenat'ta paylaştıkları ve/veya topladıkları bilgilerle ilgili web sitemizi ziyaret edenler için geçerlidir. Bu politika, çevrimdışı veya bu web sitesi dışında kanallar aracılığıyla toplanan herhangi bir bilgi için geçerli değildir.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Hasenat. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Onay - Consent

Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikamızı kabul edersiniz ve şart ve koşullarını kabul edersiniz.

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its Terms and Conditions.